Visszalépés
1014-es sorozatú mozdonyok mûszaki adatai
Az 1014-es villamos mozdonyok négytengelyû, forgóvázas Bo'Bo' tengelyelrendezésû normál nyomközû mozdonyok, melyek 15 kV 16 2/3 Hz és 25 kV 50 Hz feszültségû felsõvezetékrõl üzemeltethetõ.
Mûszaki adatok:Ha ráklikkel, meglátja nagyobb képben...
Kerékpár elrendezése Bo’Bo’
Szolgálati tömeg 66/74 tonna
Ütközõk közötti távolság 17500 mm
Forgóvázközepek távolsága 9100 mm
Kerékpárok távolsága a forgóvázakban 2600mm
Szélsõ kerékpárok távolsága 11700 mm
Futókör átmérõje új kerekeknél 1100 mm
Futókör átmérõje teljesen kopott kerekeknél 1020 mm
Legkisebb bejárható ívsugár 120 m
Legkisebb függõleges ívsugár 300 m
Legnagyobb sebesség 170 km/h
Legnagyobb üzemi sebesség 160 km/h
Legnagyobb indító vonóerõ 190 kN/210kN
(az elsõ érték 15 kV-os, a második 25 kV-os feszültséggel)
Tartós teljesítmény                        3   MW
Legnagyobb teljesítmény              3,4 MW
Fék    Ken-GPR + Z +E
Építésmód
A mozdonyokat könnyû és mérsékelten nehéz személyszállító vonatok Ausztrián belüli vonalakon, megnövelt ívsebességekkel való vontatására tervezték. A 74 tonna tömegûre beállított mozdonyok alkalmasak közepesen nehéz személyszállító vonatoknak a MÁV és a CKD vonalain való továbbítására, valamint helyi vonatok és könnyû, illetve közepesen nehéz tehervonatok normál ívsebességgel történõ vontatására.
Futómû és hajtása
A kerékpárok abroncsozott kerekekkel vannak ellátva. Kerékpár csapágyanként kúpgörgõs csapágyakat alkalmaznak. A kerékpár ágytokokat hengeres vezetékek. Játékmentesen vezetik, A vezetõhüvelyek az ágytokba ragasztott szilentblokkokba vannak ágyazva. A nyomkarima erõk és a kerék profil kopás csökkentése érdekében a szilentblokkokat hosszirányban és keresztirányban eltérõ nagyságú merevséggel alakítják ki, aminek következtében a kerékpárok radiális irányban beállhatnak.  A forgóváz alátámasztást szolgáló csavar-. és gumirugók az ágyvezetékekhez viszonyítva koncentrikusan vannak elhelyezve. A kerékpárrugózás csillapításáról hidraulikus lengéscsillapítók gondoskodnak. Mindegyik kerékpár "FROST" földelõvel rendelkezik. A vontatómotorok és hajtásból álló egység három ponton van a forgóváz keretben felfüggesztve. Az ágyazás mellgerendán, egy forgáspontban történik, a forgóváz közepe felé, laprugókban. Egy ilyen ágyazási megoldásnál a motor mind függõlegesen, mind vízszintesen, keresztirányban teljes mértékben rugózott. A keresztirányú mozgás csillapítására és határolására egy hidraulikus lengéscsillapító és egy határoló ütközõ szolgál. A vontatómotor és a kerékpár közötti erõátvitelt egy gumicsuklós üregestengely hajtás biztosítja. Az ívekben megnövekedett keresztirányú gyorsulással való haladással, valamint a 170 km/h-ig terjedõ sebességeknél ügyelni kell a megfelelõ futásjóságra és stabilitásra, ezért választatták az üregestengelyes hajtást a forgóvázba ágyazott vontatómotorral. Az nyomatékátvitel a vontatómotornál az üregestengelyre a nagy keréken, valamint a nagy kerék és az üregestengely közötti kardánhevedereken keresztül történik. A nyomaték továbbvitele ugyancsak rugalmasan történik közvetlenül a keréktárcsák egyikére. Ez a rugalmas összeköttetés ugyancsak gumicsuklós kardán-hevederek formájában van kialakítva, aminek következtében a hajtás megfelelõen nagy axiális és radiális mozgás-szabadsággal rendelkezik. 
    Axiális elmozdulás     ± 54 mm 
    Radiális mozgásszabadság + 35 mm áttétel 1: 4,17
Forgóváz
Két forgóváz variánst építenek be: 
SGP-VT 1014 R típus
A forgóváz keret hegesztett gerincelemek által merevített szekrényprofilokból áll, és két hossztartóra, egy középsõ kereszttartóra és két mellgerendára tagozódik. Az alváz összesen nyolc flexicoil csavarrugó készleten keresztül támaszkodik a két forgóvázra. Tekintettel a nagy, szabad oldalirányú gyorsulásokra, a flexicoil rugók 10°-kal hajlanak befelé. A függõleges és keresztirányú mozgások csillapítására hidraulikus csillapitók szolgálnak. Ugyanígy négy csillapító van beépítve a hosszanti oldalakon a forgóvázkeret és az alváz közé. A két forgóváz egy keresztkapcsolattal van összekötve a vonó- és fékezõerõk átvitelére a forgóvázakról az alvázra vonó-nyomó rudak kerültek alkalmazásra. A forgóváz és a mozdonyszekrény közötti hosszirányú játékot felütközõ konzolok korlátozzák a kereszttartó közepén.
SGP-VT 1014 RS2 típus
E forgóvázak lényegében három ponton különböznek az SGP-VT 1014-R típusú forgóvázaktól:
-a kerékpárok degresszív keresztirányú rugózása;
- kerékpár irányítás /szekrényoldali kerékpár vezetés /;
aktív keresztirányú rugózás a szekunder lépcsõben Az SGP-YT 1014-R típusú forgóvázak kialakítás olyan, hogy az SGP-VT 1014-RST típusra való átalakítása bármikor lehetséges. A mozdony közepén talál-hatók a transzformátor tartók. A forgóváz közepeknél lévõ két fõkereszttartón túlmenõen még további négy kereszttartó köti össze a hossztartókat.
Transzformátor
A transzformátor álló, két oszlopos kivitelû, amelynél mindkét oszlop azonos tekercseléssel bír. A rendszer átkapcsolás egy sûrített levegõ mûködtetésû forgó kivá-lasztó segítségével történik, amely a transzformátor tartályban, olajban helyezkedik el. Ezáltal mindkét táp-lálási rendszernél azonosak maradnak a szekunder teker-csek feszültségértékei. A vonatfûtési tekercs felépítése hasonló a primér tekercshez és ugyanaz a forgó kiválasztó kapcsolja át /1000 V 16 2/3 Hz-nél, 1000 V, illetve 1500 V 50 Hz-nél. A transzformátor aktív részen túlmenõen valamennyi trakciós fojtás a tartályba van beépítve, ahol a transzformátor 
A transzformátor tekercsei és teljesítményi adatai:
Primer: 3760 kVA, 15/25 kV 
Trakció: 2 x 1500 kVA, 792 V
Vonatfûtés: 600 kVA, 1000/1500 V 
                   / 800 kVA trakciós teljesítmény nélkül
Segédüzemek: 2 x 70 kVA,      282 V 
                       1 x 20 kVA,      198 v
Szekunder áramkör 
Áramátalakító berendezés
Zárt fõkapcsolónál a transzformátor a két szekunder tekercsén keresztül táplálja a hálózati egyenirányítókat 14 q - S, azaz négynegyedes áramirányítók/. A hálózati egyenirányítók a transzformátor szekunder feszültségét átalakítják 1,4 kV egyenárammá. A motor-áramirányítók / váltóirányítók / ezt a közbensõ-köri feszültséget alakítják át változtatható frekvenciájú, háromfázisú feszültséggé. Forgóvázanként két, eltoltan ütemezet, egyenáramú oldalon párhuzamosan bekötött. 3 pont kapcsolású egyedi áramirányító kerül alkalmazásra. Váltóáramú oldalon a két hálózati egyenirányító a transzformátor mágneses körén keresztül van összekapcsolva egymással. A közbensõ áramkör feszültségének simításáról kondenzátorok gondoskodnak. Az áramirányítók olajhûtésû tirisztoros átalakítók. A felépítés moduláris, fázisépítõ elemek alkalmazásával. valamint vezetési túlmenõen biztonságot nyújt az átviteli vonalak vezetékek zavarása ellen. 
Vontatómotorok
A vontatómotorok 6 pólusú, háromfázisú, rövidrezárt forgórészû motorok és "C" osztályú szigeteléssel bírnak. Az állórész háznélküli mechanikus kialakítású. A forgórész alumíniumból készül centrifugál öntéssel
A vontatómotor mûszaki adatai:
Tartós teljesitmény  750 kW 
Rövid idejû teljesitmény  850 kW
Névleges feszültség 1200 V
Névleges áram  253 A
Névleges percenkénti fordulat  1480/min
Legnagyobb percenkénti fordulat  3600/min
Legnagyobb nyomaték 7000 Nm
Az állórész kapcsolása háromszög, nyitott